برنامه کشاورزی

Zahra Farm

محصولات ارگانیک بخرید.

زمین برای کاشت اجاره کنید.

از گلخانه ها دیدن کنید و کلبه ها را اجاره کنید.

Platforms

iOS & Android

Deliverables

Mobile application, UI, UX

رزرو کلبه ها

با رزرو و اجاره کلبه از طریق اپلیکیشن اوقات خوشی را در کنار خانواده سپری کنید

برنامه را از اینجا دانلود کنید

شما میتوانید زهرا فارم را از اینجا دانلود کنید

اجاره قطعه زمین

از طریق اپلیکیشن مزرعه زهرا فارم را اجاره کنید، محصولات کشاورزی بکارید و مراحل رشد را دنبال کنید.

فعالیت ها

امکان خرید بلیط برای سرگرمی ها از طریق برنامه

زبان برنامه

این برنامه به دو زبان عربی و انگلیسی قابل استفاده است