محصولات تازه و کنسرو شده و مطمئن در دسترس هستند.

Orderka

این پروژه یک فروشگاه اینترنتی و برنامه موبایلی است، و مشتری آن بخش خصوصی کویت فعال در حوزه کشاورزی بوده است. کار این بخش تامین و عرضه محصولات کشاورزی میباشد.

Platforms

iOS & Android

Deliverables

Mobile application, UI, UX

چالش

این پروژه یک فروشگاه اینترنتی و برنامه موبایلی است، و مشتری آن بخش خصوصی کویت فعال در حوزه کشاورزی بوده است. کار این بخش تامین و عرضه محصولات کشاورزی میباشد. شرکت مذکور تامین کننده محصولات تازه کشاورزی، کنسرو شده می باشد و قرار بر این بود که سایت و برنامه ای برای آن ها طراحی و ساخته شود که کار خرید محصولات را برای کاربران تسهیل بخشد. در ضمن کارفرما درخواست محصولی را داده بود که بین پلتفرم های مختلف تجربه یکسانی را به کاربر بدهد.

مشاهده برنامه و سایت Orderka

شما میتوانید برنامه و وبسایت برنامه Orderka را در اینجا مشاهده کنید:

تجربه کاربری راحت

تجربه کاربری این پروژه براساس مطالعات راجع به بهترین تجربه کاربری در فروشگاه های اینترنتی طراحی و اجرا شده است.

محصولات تازه و ارگانیک

آیا میخواهید که محصولات تازه و ارگانیک مصرف کنید؟‌ وقتش است که برنامه Orderka را نصب کنید.

زبان برنامه

این برنامه دو زبانه است. هم عربی و هم انگلیسی.