Kuwait Food Index

KURCC

پلتفرمی که جهت ارایه خدمات به مراکز سرو غذا که در وبسایت KURCC ثبت نام کرده اند راه اندازی شده است. به غیر از فروشندگان،‌مدیران و سرپرستان و بازرسان هم جهت بازرسی و ارایه گواهینامه از استفاده کنندگان اصلی این پلتفرم هستند.

Platforms

Web, iOS & Android

Deliverables

Website, Mobile application, UI, UX

چالش

همه مشتریان سایت فروشندگانی بودند که رستوران ها، کافی شاپ ها و فست فودها را در اختیار داشتند یا اداره می کردند. بزرگترین چالش ما در اینجا ایجاد و حفظ یک شبکه قابل اعتماد بود که رابطه بین فروشندگان، سرپرستان، بازرسان و مدیران را تعریف می کند. این شبکه بر بستر وب سایت و برنامه تلفن همراه انجام می شود تا از به روزبودن و همزمانی دیتا بین اشخاص مختلف اطمینان حاصل شود.

راه حل

راه حل ما برای ایجاد شبکه بازرسی منسجم بین کارفرما و مراکز ارایه دهنده غذا یک فرم پیچیده کاملا داینامیک بود که مدیران سیستم را قادر میساخت که پرسشنامه ها و فرم بازرسی را در سمت خود ایجاد یا اصلاح کنند. این نیازمند یک هنر طراحی جریان کار پیشرفته بود که توسط تنها تعداد معدودی از توسعه دهندگان وب در سراسر جهان پیاده سازی شده است. یک برنامه هم برای سرپرستان و بازرسان طراحی شده است تا وارد سیستم شوند و داده های خود را وارد آن کنند.

در نظر گرفتن نیازهای سرپرستان

این برنامه به سرپرستان اجازه می دهد تا بازرسی های بازرسان را کنترل کرده و برنامه های آینده را سازمان دهی کنند.

بازرسان

بازرسان بازرسی های تعیین شده خود را می بینند و می توانند آنها را از طریق برنامه خودانجام دهند.

زبان برنامه

این برنامه دو زبانه است. هم عرب و هم انگلیسی.